Diamantvæsker (LIQUID Diamant)

Vårt utvalg av Kemet diamantvæsker er tilgjengelig som oljeløselig, vannløselig eller som emulsjoner. Den kjemiske sammensetning av væskene er nøye kontrollert for å sikre at de er kompatible både med Kemet lappeplater og komponentene som lappes.

  • Presisjonsgraderte diamantpartikler i væsken.
  • Optimal viskositet og kjemisk sammensetning i hvert flytende diamantproduktet gir rask materialfjerning med evne til å produsere superfine overflater.
  • Egnet for forstøving/spraying med Kemet elektroniske dispensersystem. Dermed elimineres svinn, og lappe- kostnadene reduseres.
  • Diamantvæskenes spesialformula gjør delene enkle å rengjøre.

flytende diamantvæske

NULL flyktige organiske forbindelser (VOC) - ikke klassifisert Som en atmosfærisk forurensende og tilbyr helse og sikkerhet fordeler. VOC er organiske kjemikalier som har høyt damptrykk ved vanlig romtemperatur, hvorav noen kan være farlig for menneskers helse og / eller forårsake skade på miljøet.
zero voc

TYPE K (Olje-/vannemulsjon) flytende diamantvæske

En utmerket, lettflytende olje-/vannemulsjon som passer for alle generelle lappeformål.

zero voc

Mikron 400g 2kg
Standard Sterk Ekstra Sterk Standard Sterk Ekstra Sterk
A 1/10 211001 211021 - 211080 - -
1/4 211002 211022 - 211081 - -
1/2 211003 - - 211083 - -
1 211004 211024 - 211084 211105 -
2 211005 211025 - - - -
3 211006 211026 211046 211086 211106 211126
4.5 211007 211027 211047 211087 211107 211127
B 6 211008 211028 211054 211088 211108 211128
8 211009 211029 - 211089 211109 211129
10 211010 211030 211050 211132 211110 211130
14 211011 211031 211051 211091 211111 211131
C 25 211012 211032 211052 211092 211112 211133
45 211013 211033 211053 - - -

TYPE O (Oljebasert) flytende diamantvæske

En utmerket, generell, lavviskositet oljebasert blanding. Egnet for tunge deler og store volum.

zero voc

Mikron 400g 2kg
Standard Sterk Ekstra Sterk Standard Sterk Ekstra Sterk
A 1/10 216001 - - 216082 - -
1/4 216002 - - 216083 - -
1/2 216003 - - 216084 - -
1 216004 216024 - 216085 216104 -
2 216005 216025 216045 216081 216105 216136
3 216006 216026 216046 216086 216106 216137
4.5 216007 216027 216047 216087 216108 216138
B 6 216008 216028 216048 216088 216107 216139
8 216009 216029 216049 216089 216109 216140
10 216016 216030 216050 216095 216110 216141
14 216011 216031 216051 216092 216111 -
C 25 216012 216032 216052 216090 216112 -
45 216013 216033 216053 216094 216113 216144

A = Sluttpolering B = Lappe & Pre-polering C = Rask materialfjerning

FastCut Diamantvæske

Den nye diamantvæsken fra våre kjemikere, FastCut, er en vannbasert væske som i tester overstiger ytelsen til oljebaserte væsker med så mye som 25%.

  • Nyeste generasjon vannløselig diamantvæske
  • Utmerket materialfjerning
  • Enkel å rengjøre
  • Skummer ikke
  • Null VOCs (flyktige organiske forbindelser)
  • Tilbys fra 1 til 25 Mikron, i 400g. flasker eller 2000g. kanner

zero voc

Beskrivelse Produktkode
400 g 2000 g
FastCut 1 Mikron 219416 219417
FastCut 3 Mikron 219418 219419
FastCut 6 Mikron 219420 219421
FastCut 8 Mikron 219422 219423
FastCut 14 Mikron 219424 219425
FastCut 25 Mikron 219426 219427